söndag 3 juni 2012

En gång övergrepps kämpe,alltid övergrepps kämpe....Once a ChildAbuseFighter always a ChildAbuseFighter!

Känner du igen dig???
Jag vet hur den flickan på bilden har det för jag hade det exakt likadant under min uppväxt!
Jag var aktiv mot övergrepp på internet och IRL tills jag gick in i väggen.... alla minnen och den smärta
jag bar på kom till ytan.
Jag blev helt enkelt tvungen och söka proffesionell hjälp,nu känner ag mig stark och redo att ta upp kampen
igen,vara det stöd jag var till många och många av dom fick en hjälp på vägen.
Tyvärr så var jag inte alltid så uppskattad hos många vuxna människor,jag fick en hel del hat mail.
Det skadade inte min vilja att kämpa vidare utan snarare tvärt emot...... det sporrade mig.
Jag skrev även ut min adress till en del och önskade dom välkomna om dom nu så gärna ville besöka
mig av någon anledning ;) !
Till och börja med ska jag lägga upp dom bloggar jag har arkiverat om mig och mitt liv, jag vill bara få
alla som är utsatta för övergrepp att veta att dom inte är ensamma... det finns många av oss lite här och där på internet.
Ni som känner er svikna av mig och känner bitterhet kan jag förstå, MEN som sagt jag har inte haft hälsan med mig och jag hoppas ni kan finna ett ställe i hjärtat att ni har förståelse för jag har varit borta en längre tid.


Do you recognize yourself??

I know how the girl in the picture, it has been because I had the exact same way during my childhood!

I was active against abuse on the internet and IRL until I went into the wall .... all the memories and the pain

I was carrying came to the surface.

I was simply forced and seek professional help, now you know ag me strong and ready to take up the fight

again, be the support that I was many and many of them got help along the way.

Unfortunately, I was not always appreciated by many adults, I got a lot of hate mail.

It did not hurt my will to fight on, but rather the contrary ...... it spurred me on.

I also wrote out my address to some and wished them welcome if they are now so keen to visit

me for some reason;)!

For starters, I'll put them up blogs I have on file about me and my life, I just want to get

all who are victims of abuse to know that they are not alone ... there are many of us here and there on the internet.

Those of you who feel betrayed by me and feel bitterness, I understand, BUT as I said, I have not had health with me and I hope you can find a place in the heart that you understand I've been away a long time.


Mvh Kenneth Alfsson

With love Kenneth Alfsson 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar