söndag 24 juni 2012

Ett levande helvete :A living hell

Jag är glad för den respons jag får för att jag har tagit upp kampen mot barnpornografi på internet.... alla som man talat med tycker det är kanon och att det behövs! Men huvudsaken är att man jobbar aktivt för att göra det man kan för att stoppa barnpornografin på internet,kanske det kan leda till att andra brott mot barn också minskar. För varje barn man hjälper som inte syns eller ropar på hjälp är det en seger,nu är det SEMESTER TIDER.... hoppas att alla barn klarar sig från alla slags grymma övergrepp nu när det är SEMESTER TIDERoch dom flesta är hemma. Det finns hur många barn som helst som bara önskar att denna semester är över och att en del vuxna återgår till jobbet så dom får det lugnare utan att behöva känna skräckslagen rädsla  över att nu händer det något snart!!!!!  Hoppas också att det inte kommer vara något barn eller tonåring som tar sitt liv denna sommar utan finner kraft och mod att söka hjälp hos någon dom känner sig trygga hos eller att dom klarar av att kontakta polisen för att få hjälp. Det är ju så att denna tid blir BRIS telefonerna ner ringda och ibland överbelastade på grund av att barn och tonåringar inte mår bra... i många fall pga  vuxna i deras omgivning!  Jag önskar att det fanns ett sätt som kunde hjälpa alla utsatta barn och tonåringar till ett bättre liv precis just nu och för evigt,men dom behöver oss vuxna som bryr oss om dom på rätt sätt för att dom ska kunna känna sig trygga!   Så var rädda om er och var rädda om våra barn och ungdomar... Mvh  Kenneth Alfsson


 I'm happy for the response I get because I have taken up the fight against child pornography on the internet .... all that i have talked with think it is great and that is a desperate need! But the main thing is that you are actively working to do what you can to stop child pornography on the internet, maybe it can lead to other crimes against children also decreases. For each child we help that is not visible or crying for help, it is a victory, now it's HOLIDAY times .... hope that all children really will not be subjected from any kinds of cruel abuse now when it's HOLIDAY times and most people are home. There is so many children  who just wish that this holiday is over and that some adults returning to work so they get a little quieter without feeling terrified fear that now it is happening anytime soon!! I also hope that it will not be any child or teen who takes his life this summer, instead finds the strength and courage to seek help from someone they feel comfortable and secure with or that they are able to contact the police for help. At this time in the year will childrens help phones dialed down and sometimes congested due to children or teenagers do not feel well ... in many cases because adults around them! I wish there was a way that could help all vulnerable children and teenagers to a better life right now and forever, but they need us adults who care for them properly so  they can feel safe! So take care of our children and young people ... 
Sincerely Kenneth Alfsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar