måndag 18 juni 2012

Så det kan gå/ How it can go....

För ca 6 månader sedan hjälpte jag en ung tjej på det sätt jag ansåg var på bästa sätt.
Det kom sms till min mobil , den text jag läste var inte den trevligaste man kan läsa.
Det stod att denna unga tjej skulle ta livet av sig( ca kl 04 på morgonen)... hon skrev att hon hade allt klart med en massa mediciner samt vätska att skölja ner det med.
... så jag gav den hjälp som jag tyckte var lämpligast.
Jag ordnade med transport under kommande dag till akut-psyk .
Efter en liten tid kom det tele samtal där en mkt irriterad och arg kvinna ringde,denna kvinna sa väldigt
mkt ... jag lyssnade och kommenterade lite.
Efter det samtalet var tyst en tid,omkring nyår då jag hjälpte mina pojkars mamma att flytta kom det 3 kvinnliga poliser.... det dom berättade var en ganska intressant sak.....!
Jag stog som ett frågetecken....... dom tala alltså om för mig att denna unga tjej hade polisanmält mig för
hon uppfattade mig mkt mkt hotfullt samt att hon var rädd för mig och hade också ansökt om kontaktförbud.
Men iaf..... jag förklarade hur det låg till och tillade också att jag inte  kommer att kontakta den unga tjej då  hon på detta vis gjorde  klart  att hon inte vill ha någon kontakt med mig!
Efter en tid kom det ett domslut som talade om att kontaktförbud inte kommer att meddelas mig.
För att visa respekt har jag inte brytt mig om denna unga tjej något efter detta.... en sak är mkt konstigt..
hon träffade en bekant för ett tag sen och berättade att jag förföljde henne och att hon inte fick vara ifred etc etc.... han reagerade på detta och igår den 17/6-2012 kom han på ett besök.
 Efter vi hade umgåtts en stund talade han om för mig att han träffat denna unga tjej och berättade då vad hon hade sagt..... "Ofaan är det så snacket går" svarade jag honom... sen frågade jag honom om hon bodde kvar i stan... det gjorde hon svarade han.
Den information att hon bodde kvar här i karlskoga hade jag iof fått av en annan,men det var ju ett tag sen
och mkt kan ju förändras på den tid som gått.
Visst ägnar jag en tanke då och då på denna unga tjej,men jag pratar inte om henne om inte det inte är någon som börjar prata om henne...men jag undviker helst att prata om henne för det finns egentligen inget att säga
 om det inte föreligger lögner och saker som inte alls stämmer med den vardag som var när vi hade kontakt!
Men dom flesta vet att man uppfattar saker och ting på lika sätt....det finns helt enkelt inget att tillägga mer från min sida,inga namn är skrivna och om nu någon skulle känna igen denna unga tjej undanber jag mig kommentarer som avslöjar namn på dom personer jag nu har skrivit om!
Den som skriver namn eller avslöjar vem /vilka dessa personer är tar själv ansvaret om det skulle 
bli några problem!

Med respekt Kenneth AlfssonSo it can go ... !For about 6 months ago I helped a young girl in the way I felt was the best way.There were text messages to my mobile, the text that I read was not the nicest you can read.It said that this young girl would kill herself (at approx 04 am) ... She wrote that she had everything ready with a lot of medications and fluids to wash it down with.... so I gave the help that I thought was appropriate.I arranged transportation during the next day to the emergency psych.After a time there was a call on my mobile phone ....an irritated and angry woman called, the woman said veryvery ... I listened and commented a bit.After the call was silent for a time, around New Year when I helped my boys' mother to move there were three female police officers .... what they told me was a pretty interesting thing .....!I stood like a question mark ....... they speak thus to me that this young girl had reported me to the policeshe caught me threatening and that she was afraid of me and had also applied for a contact ban.However, anyway ..... I explained how it was even added that I will contact the young girl when she was in this way made it clear that she does not want any contact with me!After a time there was a verdict that spoke of the contact prohibition will not be communicated to me.To show respect, I have not cared about this young girl anything after that .... One thing is very strange ..she met a friend a while ago and told him that I followed her and that she must not be left alone etc etc. ... He reacted to this and yesterday the 17/6-2012 he came on a visit.
 
After we had spent a while he told me he met this young girl and told him what she had said ..... "Ahhh ... it's that way people talk about it?" then I asked him if she still lived in town ... she did, he replied.The information that she still lived here in Karlskoga, I had received by another person, but that was a while agoand much can of course change at the time that has passed.Sure, I spend a thought now and then this young girl, but I'm not talking about her unless there is someone who starts talking about her ... but I avoid any time to talk about her because there's really nothing to say
 
if there are lies and things that are far from the day that was when we were in touch!But most people know that people perceive things the same way .... there is simply nothing to add more on my part, no names are written, and if anyone would know this young girl does not wish, I comment that reveals the names on those people, I now have written about!The writer's name or reveal who / what these people are taking full responsibility for it wouldbe any problems!With respect Kenneth Alfsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar