tisdag 5 juni 2012

Snart sommarlov/Soon it's summer vacation !

Snart är det sommarlov... ooo vad härligt och slippa skolan.... slippa tänka på läxor... slippa tänka på prov.
Ja men visst är det bara underbart med sommarlov,sova så länge man vill eller göra det man känner för.
Att kunna tänka ...ååå vad gött och inte höra dessa lärare tjata om att man ska hänga med så att man förstår
 det som sägs på lektionen!
Yes äntligen frihet ;) YEAH detta är livet......

MEN........................................................ tyvärr är det inte livet för alla.............. sommarlov........ en tid av mer smärta och mer tårar........ fler besök på akuten :( !
Jag vill inte ha sommarlov.... mamma blir mer ledsen och gråter oftare... hur mkt tårar kan en mamma ha egentligen?!!??!!  själv har jag nog inte så många tårar kvar känns det som,det enda man kan hoppas på är pappa jobbar mer än han brukar för då slipper mina systrar gråta eller bita i kudden för att inte det ska höras när pappa visar sin kärlek till dom.... sen höra hur han tilltalar mamma " håll käften kärring,du duger ju inte ens att laga mat.... fy fan.. och knu**a duger du ju absolut inte till... så vad fan ska jag med dig till egentligen".
Det fanns stunder då jag faktiskt var modig... men.... vad hjälpte det.... allt som hände var att jag fick en massa smällar och hade jag tur slapp jag bli sparkad.... jaja en sak var väl bra.... jag slapp gömma mig och skolka från skolan!
Jag slapp visa min kropp som var full av färg... inte av sommarens sol utan av min pappas händer och fötter som färgade min kropp både gul , blå , röd och svartlila.
Kanske jag hade tur denna sommar och fick åka iväg till något sommarhem.... pappa brukade skicka iväg mig för att jag var jobbig att hantera " jag var ingen RIKTIG son som kunde uppföra sig utan bestraffning"!

Så här var mina sommarlov när jag var barn.... jag fyller 49 år snart och jag minns allt som om det var igår,så varför sitter jag och skriver detta... det finns dom barn och ungdomar som har det exakt likadant som jag hade det.
Jag önskar att dessa vuxna människor / monster som utövar övergrepp på barn & ungdomar och även kvinnor kunde försvinna.
Om alla skulle hjälpas åt och ta till sig det som hörs och syns skulle livet bli så mycket bättre,även för dom som inte syns eller hörs...kanske dom skulle finna mod och våga be om hjälp!!!
Vi kan inte blunda för övergrepp.... barnen är vår framtid och gör vi ingenting för att hjälpa barnen så förstör vi våran framtid!

Mvh Kenneth Alfsson


Soon it's summer vacation ... ooo what a great feeling and avoid the school .... your mind off homework ... avoid thinking about the test.Yes.... it is just wonderful with summer vacation, sleep as long as you want or do what you feel.Being able to think ... AAA I am pretty vain and do not hear these teachers go on about that you should keep up so that you understand

 
to heed the lesson!Yes finally freedom ;) YEAH this is the life ......BUT ................................................. ....... unfortunately it's not life for all .............. summer ........ a period of more pain and more tears ........ more trips to the emergency room: (!I do not want summer vacation .... Mom is more sad and cry more often ... how mkt tears, a mother have really?!?! I myself have probably not so many tears left, it feels like the only thing you can hope for is dad works more than he usually does because then my sisters do not have to cry or bite the pillow to not be heard when Dad shows his love for them. ... then told how he appeals to mother "shut up bitch, you are good enough not even to cook .... damn .. and KNU ** a good enough of course you certainly do not ... so what the hell do I need you to really ".There were moments when I actually was brave ... but .... what good did it .... everything that happened was that I got a lot of bangs and I was lucky I did not have to be kicked .... jaja one thing was perfectly fine .... I did not have to hide and play hooky from school!I did not have to show my body was full of color ... not the summer sun, but by my father's hands and feet, which gave my body, both yellow, blue, red and black and purple.Maybe I got lucky this summer and had to leave for a summer home .... father used to send me away because I was hard to manage, "I was not a REAL son who could behave without punishment"!So this was my summer vacation when I was a child .... I turn 49 years soon and I remember everything like it was yesterday, why I sit and write this ... there are those children and young people who have the exact same way as I did.I wish that these adult human / monster exercising abuse of children & young people and even women could disappear.If everyone would pull together and take on what is heard and seen, life would be so much better, even for those who are not seen or heard ... maybe they would find the courage and daring to ask for help!We can not ignore the abuse .... children are our future and we do nothing to help the children, we are destroying our future!Sincerely Kenneth Alfsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar