torsdag 15 augusti 2013

Snart börjar skolan , undrar om den blyga tjejen / killen kommer ?
Undrar om hon / han har förändrats något ....?

Från: Vill inte leva.

Jaha nu börjar helvetet snart igen , hoppas dom inte börjar knuffa och slå på en gång dom ser mig ,vill inte ,har ingen lust .
Det räcker med att mammas och pappas granne inte låter mig vara , ser jag ut som om jag är gay / bög... vad är det för fel på mig?
Varför är alla så elaka .... jag gör ingenting , vill bara vara ifred.
Jag kan inte gå utan att folk ser ner på mig , dom bara tittar och tittar , varför kommer ingen fram och frågar hur jag mår ?
varför är det ingen som bryr sig , jag vet inte hur jag ska göra eller vara för att dom ska lämna mig ifred.
Dom behöver inte tycka mig .
Jag är rädd .
Om jag bara hade en enda vän som jag kunde berätta allt för , då kanske jag skulle våga att be om hjälp.
Det kom två poliser , dom gick mot mig så jag sprang där ifrån .
Allt jag tänkte på var att komma bort , törs inte svara på frågor.
Allt jag gör är fel ändå gör jag ingenting.

Detta gott folk är många barns vardag , nu hoppas jag att denna kille får en vän som kan ge honom modet att berätta så han får hjälp.
Vi måste vara vakna och se , annars kan vi inte hjälpa dom utsatta!
Det ligger på varje vuxen ansvar att förebygga samt hjälpa dom utsatta!

School start soon the, wondering if the shy girl / guy comes?
Wonder if she / he has changed something ....?

From: Do not want to live.

So now begins hell again soon, hope they do not start to push and turn on once they see me, do not want, have no desire.
Suffice it to Mom and Dad's neighbor does not leave me, do I look like I'm gay / gay ... what's wrong with me?
Why is everyone so mean .... I do not do anything, just want to be left alone.
I can not go without people looking down on me, they just look and look, so no one will walk up and ask how I'm doing?
why is there no one who cares, I do not know what I should do or be for them to leave me alone.
They do not like me.
I'm afraid.
If I had only one friend that I could tell everything to, then maybe I would dare to ask for help.
There were two police officers, they walked towards me so I ran from there.
All I thought about was to get away, do not dare to answer questions.
Everything I do is wrong yet I do nothing.

This folks is many children's daily lives, now, I hope this guy gets a friend who can give him the courage to tell so he gets help.
We need to wake up and see, otherwise we can not help them vulnerable!
It is on every adult's responsibility to prevent and help them vulnerable!
 
 
 
 
Foto

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar