torsdag 15 augusti 2013

Kära läsare .

Det blev inget med nedanstående projekt  på grund av ämnets känsliga natur .
Jag dömmer ingen men har tankar omkring detta , ämnet handlade om barnövergrepp av så väl unga tonåringar som mindre barn , även hur det är att leva med minnen i hemlighet fårn det man var utsatt som litet barn .
Jag tror att våra medmänniskor ville men inte vågade på grund av risken att bli utpekad själv som pedofil eller som utövare av övergrepp.
Jag tror också det uppstod en typ av rädsla då jag önskade att kolla upp i brottsregistret om dom eventuella deltagarna var dömda för någon typ av övergrepp!

Dear reader .

Nothing came with the following projects because of the sensitive nature.

I condemn no one, but has thoughts about this topic was about child abuse of so well young teenagers younger children, even how it is to live with the memories secretly Farn the man was exposed as a small child.

I think our fellows wanted but did not dare because of the risk of being singled out for yourself as a pedophile or as practitioners of abuse.

I also think there was a kind of fear when I wanted to check the criminal record of any judgment participants were convicted of some type of abuse!


Citat; Jag söker dig som har erfarenhet av övergrepp på ett eller annat sätt.
Du / ni kan väl maila mig för vidare information , jag kan inte lämna någon mer information än att jag
har påbörjat ett projekt som ska gå av stapeln till hösten.
Jag tror att om rätt information kommer fram och att man publiserar andras erfarenhet kan man rädda
fler barn och ungdomar än vad som görs idag......
Många är för rädda helt enkelt!
Detta är allt jag kan säga här och nu , men du / ni som talar öppet eller som hittar mod kan maila mig på :
kenneth.alfsson@hotmail.com

Med Respekt Kenneth Alfsson

DS : Denna blogg är till mina kära medmänniskor och själar i sverige . ;Slut citat


Citation ; Hello dear readers.

I am looking for someone with experience of abuse in one way or another.

You / you may well email me for further information, I can not provide any more information than that, I

has initiated a project that will take place this fall.

I think if the right information is presented and that it publishes other people's experience can save

more children and adolescents than is done today ......

Many are too scared quite easily!

This is all I can say here and now, but you / you who speak openly or who find courage can email me at:

kenneth.alfsson @ hotmail.comWith Respect Kenneth Alfsson* This blog is for my dear fellow beings and souls in Sweden * End
Citation !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar