söndag 5 maj 2013

Projekt !

Hej kära läsare .

Jag söker dig som har erfarenhet av övergrepp på ett eller annat sätt.
Du / ni kan väl maila mig för vidare information , jag kan inte lämna någon mer information än att jag
har påbörjat ett projekt som ska gå av stapeln till hösten.
Jag tror att om rätt information kommer fram och att man publiserar andras erfarenhet kan man rädda
fler barn och ungdomar än vad som görs idag......
Många är för rädda helt enkelt!
Detta är allt jag kan säga här och nu , men du / ni som talar öppet eller som hittar mod kan maila mig på :
kenneth.alfsson@hotmail.com

Med Respekt Kenneth Alfsson

DS : Denna blogg är till mina kära medmänniskor och själar i sverige . 


Hello dear readers.

I am looking for someone with experience of abuse in one way or another.

You / you may well email me for further information, I can not provide any more information than that, I

has initiated a project that will take place this fall.

I think if the right information is presented and that it publishes other people's experience can save

more children and adolescents than is done today ......

Many are too scared quite easily!

This is all I can say here and now, but you / you who speak openly or who find courage can email me at:

kenneth.alfsson @ hotmail.comWith Respect Kenneth Alfsson* This blog is for my dear fellow beings and souls in Sweden *

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar