söndag 2 september 2012

Ingen hemlighet/No secret!

Det har nu gått 12 år sedan jag slutade med droger och allt som det för med sig , än idag får jag höra
att jag innebär problem.
Jag har i och för sig blivit van vid att höra detta , det viktigaste är att jag har vunnit respekten hos dom som betyder något .... det vill säga dom människor som är viktiga i min vardag.
Trots att jag gör vad jag kan för att inte hamna i tråkigheter så har människor i allmänhet ( icke nyckelpersoner ) svårt att se förändringen utan dom går och väntar på att jag ska göra bort mig så att dom
kan säga " du ser ... han har inte bättrat sig ".
Många letar till och med fel på mig och det jag gör !
Att jag kämpar för utsatta barn och ungdomar som varit eller är utsatta för övergrepp ser dom inte , dom ser bara vad dom vill se.
Jag har inte varit på någon fest eller varit ute på krogen på flera år , sist jag var ute ( kommer inte ihåg när det var ) , då blev det bråk för att någon kände igen mig från förr .....
Anledningen till att jag skriver detta är att en mycket nära vän som blivit en själslig broder bestämde sig för att förändra sitt liv för 5 -6 år sen.
Han har alltså skött sig ordentligt och inte ställt till något för någon eller något!
Lik förbannat när han gick ut ..... på en fest .... var det folk som nämnde hans när dom pratade illa om honom .... nu hör det till saken att det dom visste inte ens om att det var vederbörande som dom talade till !
Den som pratade visste alltså inte om att det var min käre broder som han satt och pratade med när han pratade illa om honom .... vad sjukt är inte det?
Det är inte konstigt att man kan spåra ur och bli totalt vansinnigt förbannad när folk pratar om personer och saker dom inte har en aning om !


It has now been 12 years since I stopped doing drugs and all that it entails, even today, I hearI mean problems.I have in themselves become accustomed to hearing this, the most important thing is that I have gained the respect of those who mean something .... that is, the people that are important in my life.Although I do what I can to not end up in the bad things that people have in general (non-key) is difficult to see the change, but they are waiting for me to make a fool of me so that theycan say "you see ... he has not improved itself."Many are even wrong with me and what I do!I fight for vulnerable children and young people who have been or are victims of abuse do not see them, they see only what they want to see.I have not been to any party or been out to the pub for years, last time I was out there (can not remember where it was), then it became brawl because someone recognized me from the past .....The reason I write this is that a very close friend who has become a spiritual brother decided to change his life for 5 -6 years ago.He has therefore conducted themselves properly and not put into something for someone or something!Lik cursed as he went out ..... at a party .... were the people who mentioned his when they spoke ill of him .... Now it belongs to things that they did not even know that it was he who spoke to them!Those who spoke knew not that it was my dear brother as he sat and talked with when he was talking bad about him .... what sick is not it?It is no wonder that one can derail and become totally insane pissed off when people talk about people and things they do not have a clue!


Dessa blogg texter i länkarna nedan är på engelska .

Ni som önskar ha texten på svenska , prova google översättning.

These blog texts in the links below are in English.

 Scary what abuse twisting the head sometimes!!!November 21, 2010


 http://ipeace.us/profiles/blogs/about-me-share-a-little-of-my-1


http://ipeace.us/profiles/blogs/about-me-share-a-little-of-my

 1986

 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar