lördag 18 augusti 2012

Saknad/skolstart??Missing/school begins??

Nu börjar skolorna snart , MEN alla kommer inte!
Den där knäppa tjejen / killen som alltid gick för sig själv och tittade sig omkring innan hon / han
vidare med hjärtat i halsgropen på grund av "gänget som alltid bråkade".
Läraren läser upp namnen på sina elever , alla svarade utom en elev / klasskamrat ... hon / han var inte närvarande då läraren läste upp namnen.
"Gänget" viskade till varandra och säger några otrevliga kommentarer om henne / honom , det knackar på dörren till klass rummet .... in kommer rektorn och ber om uppmärksamheter och att få säga några ord till
klassen.

Rektorn börjar sina ord med " Tyvärr har jag dåliga nyheter."
Tjejen / killen som är saknad har tyvärr gått bort ... hon / han tog sitt liv .... hon / han orkade inte leva längre .
Det var alla övergrepp som hon / han blivit utsatt för och mobbningen från vissa klasskamrater.
Hon / han hade lämnat ett brev , i det var det skrivet ..." Nu är blir alla nöjda då jag inte finns längre , nu slipper jag allt och alla som bara hatar mig .... och nu slipper jag bli utsatt för mer övergrepp som om jag bara vore en trasdocka ... en trasdocka som allt och alla kunde göra vad dom ville med " .

Vem är du / ni som läser detta?
Är du en av dom som bara ser på utan att göra något?
Är du en av mobbarna eller den som begår övergrepp?
Är du en som kanske kommer ställa frågan " varför gjorde jag inget när jag hade chansen?

Denna tjej / kille kan vara din syster eller bror till dig som mobbar!
Denna tjej / kille kan vara din dotter eller son till dig som begår övergrepp!

Var står du som läser denna detta?
Accepterar du mobbning och övergrepp??
Är du en av dom som hatar mobbning och övergrepp och försöker hjälpa dom utsatta??

Mvh Kenneth Alfsson


Now the schools start soon, BUT all dont come to school !

That crazy girl / guy who always kept to himself and looked around before she / he

further with heart in his throat because of "gang who always fought."

The teacher reads out the names of his students, all responded except one student / classmate ... he / she was not present when the teacher read out the names.

"The gang" whispered to each other and say a few nasty comments about her / him, knocking on the door of the class room .... in comes the headmaster and ask attentions and to say a few words to
class.Principal starts his words with "Sorry, I have bad news."

The girl / guy who's missing, unfortunately, passed away ... she / he took his life .... he / she could not live anymore.

It was all the abuse that he / she has been the victim of bullying, and from some classmates.

She / he had left a letter, it was written ... "Now it gets all happy when I'm not there anymore, now I will not have everything and everyone just hates me .... and now I will not have to be subjected to more abuse as if I were a rag doll ... a rag doll that everything and everyone could do what they wanted to. "Who are you / you reading this?

Are you one of those who only look on and do nothing?

Are you one of the bullies or abusers?

Are you one who will perhaps ask the question "why did I not when I had the chance?

This girl / guy could be your sister or brother to you as a bully!

This girl / guy could be your daughter or son to you who abuse!

Where are you reading this it?

Do you accept bullying and abuse?

Are you one of those who hate bullying and abuse and trying to help them vulnerable?Regards Kenneth Alfsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar