torsdag 5 juli 2012

Like the stars!/Som stjärnorna!

Som stjärnorna upp i himlen i natten  vi lyser som miljontals diamanter ... vi lyser för alla barn inom .... Vi lyser för alla små barn i världen som behöver inte någon som skyddar dem ... Vi lyser för alla människor  som tror på  barnen och bryr sig om barnen ... vi lysaer för dem som inte kan nå ut från skuggorna ...  Vi lyser för att ge världen hopp barnet inom!

Varma hälsningar Kenneth Alfsson Like the star up in the sky at night we shine like millions diamonds...we shine for all child within .... we shine for all small children in the world who dont have anyone who protects them... we shine for all man kind who belive in us children and do care for us...we shine for them who dont can reach out from the shadows... we shine we shine to give the world hope of the child within!

Warm regards kenneth alfsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar